Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

Προλαμβάνοντας τις αλλαγές

Πρακτικές και μέθοδοι αποτελε-
σματικής διαχείρισης των αλλαγών και του ανθρώπινου δυναμικού που προετοιμάζουν τις επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους στις προκλήσεις του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

T _o έργο «Μελέτη, Ανάδειξη και Προώθηση Πρακτικών Προνοητικής Διαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων του _Ανθρώπινου Δυναμικού» εντάσσεται στις δράσεις που αναπτύσσει η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ και τη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός κατάλληλου εργαλείου για ευρεία χρήση από τις επιχειρήσεις, στη μορφή πρακτικού εγχειριδίου.

Έμφαση δίδεται στη σύνδεση μεταξύ των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος προνοητικής διαχείρισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων με τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων ανάπτυξης, προσαρμογής και μεταφοράς δεξιοτήτων.

Μήνυμα καλωσορίσματος

Ο ΣΕΒ, εκπροσωπώντας το δυναμικό τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, εργάζεται σταθερά για την ενδυνάμωσή και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, καθώς και για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας, το οποίο μεταξύ άλλων θα στηρίζεται σε κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με στόχο την ανάδειξη δοκιμασμένων πρακτικών που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, ο ΣΕΒ υλοποιεί έργο, με τίτλο «Μελέτη, ανάδειξη και προώθηση πρακτικών προνοητικής διαχείρισης των αλλαγών και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού».

Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα του έργου αυτού θα εξοπλίσουν κατάλληλα την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα στην προσπάθειά της να ασκήσει ουσιαστικότερο ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής για την επιχειρηματικότητα και τα κρίσιμα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού.

Χάρης Κυριαζής
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ

 

Μελέτη

Μελέτη

Η Μελέτη περιλαμβάνει την καταγραφή υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης και την ανάπτυξη ενός Συστήματος Προνοητικής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης - Οδηγός

Οδηγός Εφαρμογής

Το Πρότυπο Σχέδιο Δράσης - Οδηγός είναι ένα πλαίσιο καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε μία νέα φιλοσοφία με μεθοδολογίες και εργαλεία που αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση της ανάγκης για αλλαγές στα συστήματα και στις πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον για να υποστηριχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τον Οδηγό ως διαδραστική εφαρμογή, επικοινωνώντας μαζί μας. Με την χρήση της εφαρμογής, συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.

Συμβουλευτικό Όργανο

Μάθετε περισσότερα εδώ...

FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed

Testimonials

 Τάσος Μιχαλάκης
Τάσος Μιχαλάκης

Διευθύνων Σύμβουλος Tempo OMD Hellas AE
"Πλέον, υλοποιούμε στοχευμένες ενέργειες που έχουν άμεση σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού μας ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να συνεχίσουμε με επιτυχία την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων."

 Μάρθα Μυλωνά
Μάρθα Μυλωνά

HR Director
South Eastern Europe
DDB AE
"Η μέχρι τώρα εμπλοκή της εταιρείας μας στην πιλοτική εφαρμογή μπορεί να χαρακτηριστεί εν συντομία ως «Εγρήγορση και Αναδιάταξη Δυνάμεων»."

 Κωνσταντίνος Φωτόπουλος
Κωνσταντίνος Φωτόπουλος

Γενικός Διευθυντής
Star Channel
"Η συμμετοχή μας στο έργο μας έδωσε την ευκαιρία να εντάξουμε το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας στο επιχειρηματικό μοντέλο που έχουμε σχεδιάσει, βασισμένοι σε μια καλά δομημένη μέθοδο."

 Eleonora Witkamp
Eleonora Witkamp

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού EXUS AE
"Ο Οδηγός μας έδωσε το κατάλληλο πλαίσιο για τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων που είναι κρίσιμοι για την επίτευξη της στρατηγικής της εταιρείας και τη δημιουργία των scorecards των ρόλων."
Go to top